Financiële planning: verhoogde jaarruimte vanaf 2023

Financiële planning: verhoogde jaarruimte vanaf 2023

Het zal u niet ontgaan zijn dat de ‘Wet toekomst pensioenen’ op 1 juli 2023 ingaat. Onderdeel van deze nieuwe wetgeving is dat de ruimte tot het doen van lijfrentestortingen vanaf 2023 fors wordt vergroot.

Er vanuit gaande dat u geen pensioen opbouwt via een werkgever of beroepspensioenfonds, betekent dit met name het volgende:

 • Het maximale inkomen dat meetelt voor het berekenen van de jaarruimte wordt verhoogd naar een bedrag van € 128.810, te verminderen met een AOW-bedrag van € 13.646;
 • Het opbouwpercentage wordt verhoogd van 13,3% naar 30,0%;
 • Het in 2023 maximaal te storten (aftrekbare) bedrag aan lijfrente komt daarmee uit op € 34.550;
 • Voor de reserveringsruimte mag tot 10 jaar (was 7 jaar) teruggerekend worden;
 • Het in 2023 maximaal te storten bedrag aan reserveringsruimte bedraagt € 38.000.

Is het aantrekkelijk voor u om gebruik te maken van de mogelijkheid meer vermogen te gaan vormen in de lijfrentesfeer?

Door middel van het maken van een Financieel Plan kunnen onze adviseurs u inzichtelijk maken hoe u uw wensen op lange termijn het beste kunt realiseren! Daarbij zijn de bouwstenen altijd de volgende.

 • Uw inkomenspositie op lange termijn
  • AOW, Pensioen, Lijfrente, Huuropbrengsten e.d.
 • Het gewenste bestedingsniveau op lange termijn
 • Uw vermogenspositie,
  • waarbij vrij beschikbaar vermogen veelal noodzakelijk zal zijn om te kunnen voorzien in het gewenste bestedingsniveau.

Het is zeker niet vanzelfsprekend dat u met het doen van maximale lijfrentestortingen uw wensen op lange termijn gaat realiseren. Weliswaar verhoogt u op deze manier uw inkomenspositie op lange termijn, maar het kan zijn dat uw financiële totaalplaatje juist vraagt om meer flexibiliteit in de vorm van vrij beschikbaar vermogen.

Onze adviseurs zijn u graag van dienst en zijn beschikbaar voor een vrijblijvende kennismaking.