Estate Planning

Estate planning is vrij vertaald ‘nalatenschapsplanning’. Toch dekt dit de lading niet geheel en kan beter gesproken worden over ‘het geheel van maatregelen dat de omvang en de samenstelling van een nalatenschap beïnvloedt, waarbij optimaal rekening gehouden wordt met de civielrechtelijke positie van onze cliënten, maar ook met de financiële en fiscale positie en niet te vergeten met de wensen en emoties van onze cliënten’.

Onze Estate specialisten gaan verder dan de dienstverlening die de gemiddelde notaris u aan zal kunnen bieden.  Zij zorgen er namelijk altijd voor dat uw civielrechtelijke wensen passen in uw totale financiële en fiscale situatie.

Wij gaan dus verder, waar de notaris stopt, door het leveren van maatwerk en vanuit het civielrechtelijke altijd de link leggen naar uw financiële en fiscale wensen.

ESTATE PLAN

Iedereen doorloopt in het leven een aantal levensthema’s met de daarbij behorende afwegingen en keuzes. Wij maken deze keuzes inzichtelijk in een levenslijn en bekijken – op basis van uw wensen – wat de civielrechtelijke-, fiscale- en financiële mogelijkheden zijn om hier optimaal invulling aan te geven.

FINANCIEEL PLAN

Een onderdeel van het Estate plan is een financieel plan. In het kader van een financiële planning kunnen wij u begeleiden met het plannen van de financiële levensloop. Wij maken inzichtelijk dat elke levensfase een andere samenstelling kent van inkomsten, uitgaven en vermogen. Aan de hand van verschillende scenario’s tonen wij u wat bepaalde gebeurtenissen, zoals pensionering of overlijden, voor impact hebben op de situatie. Op basis van de persoonlijke wensen bepalen wij, samen met u, hoe hier het best mee op kan worden gegaan. Zo kunt u in alle scenario’s het leven (blijven) leven dat u voor ogen heeft.

Nalatenschap

Estate planning, ofwel nalatenschapsplanning, gaat verder dan enkel een testament opstellen. Samen met u maken wij uw nalatenschap inzichtelijk en zorgen we ervoor dat deze op de meest voordelige en gedegen wijze ingericht wordt.

Meer informatie
Samenlevingsvormen

Ook wanneer u als ondernemer voornemens bent te in het huwelijk te treden, is het voor dit onderwerp belangrijk de afweging huwelijkse voorwaarden of gemeenschap van goederen te maken. In deze, en alle andere samenlevingsvormen, staan we u graag bij.

Meer informatie
Echtscheiding

Wat zijn de gevolgen voor uw onderneming bij een echtscheiding? Heeft u behoefte aan mediation? Dient de woning verkocht te worden of een nieuwe aangekocht te worden? Wij kunnen u als ondernemer volledig bijstaan bij het afhandelen van een echtscheiding.

Meer informatie

Heeft u vragen met betrekking tot onze diensten? Neem dan contact met ons op.

CONTACT