Echtscheiding

In geval van een echtscheiding komt er voor u als ondernemer veel bij kijken. Dit heeft namelijk niet alleen privé impact maar kan ook gevolgen hebben voor uw onderneming.

Onze echtscheidingsadviseurs kunnen u begeleiden in dit proces en zijn door hun vakinhoudelijke kennis op alle gebieden in staat alle disciplines samen te brengen tot één advies.

Daarbij kijken we onder andere samen of de huidige woning behouden kan worden of dat het beter is een nieuwe aan te kopen, wat de gevolgen voor uw testament zijn, welke financiële en fiscale impact er is en kunnen we u zelfs volledige mediation aanbieden.

VERGOEDINGSRECHT

Mede dankzij de invoering van het nieuwe huwelijksvermogensregime is het niet meer gebruikelijk om het gehele vermogen te totaliseren, maar zullen partners een eigen privé vermogen behouden. Indien de ene partner –vanuit zijn privé vermogen- investeert in het gezamenlijk vermogen of in het goed van de partner, ontstaat er automatisch een vergoedingsrecht. Dit geldt voor alle relaties (samenwonend, geregistreerd partners, gehuwden)

In de praktijk worden er veelal geen afspraken gemaakt over hoe het geïnvesteerde (privé)geld wordt verdeeld als het huwelijk onverhoopt eindigt door echtscheiding. Dat kan voor nare verrassingen zorgen. Naarmate het huwelijk langer duurt, wordt het steeds lastiger om aan te tonen welk vermogen aan wie van de echtgenoten toebehoort. Bij onduidelijkheid zal er een schatting gemaakt moeten worden. Wij adviseren dan ook om investeringen in goederen van de gezamenlijke huishouding en partner goed (jaarlijks) te administreren. Wij kunnen u aanbieden – bijvoorbeeld met het jaarlijks doorspreken van uw jaarrekening(en) en aangiften Inkomstenbelasting – dat standaard de gecreëerde vergoedingsrechten van het afgelopen jaar in kaart worden gebracht.

Synergie

Wij stemmen uw financiële en fiscale zaken optimaal op elkaar af.

Duurzaamheid

Wij streven naar een duurzame relatie. Daarbij vormen uw belangen onze drijfveer.

Maatwerk

Wij gaan verder waar anderen stoppen, zijn flexibel én denken met u mee.

Heeft u vragen met betrekking tot onze diensten? Neem dan contact met ons op.

CONTACT