Werkgevers

Wij leveren niet alleen diensten voor u als ondernemer, maar ook diensten gericht op de onderneming zelf. We ondersteunen werkgevers namelijk op financieel en fiscaal vlak.

FINANCIEEL

In financieel opzicht zijn onze diensten voor u als werkgever in eerste instantie en periodiek met name gericht op het inzichtelijk maken en verzekeren van de risico’s gerelateerd aan de onderneming zoals aansprakelijkheidsrisico’s.

Vanaf het moment dat u werknemers in dienst neemt, verandert er voor u als ondernemer veel. Als werkgever kunt u diverse verzekeringen afsluiten die de risico’s voor u beperken. Maar u wenst wellicht ook collectieve verzekeringen aan kunnen bieden aan uw medewerkers als onderdeel van de secundaire arbeidsvoorwaarden.

Bij Kuipers & Claassen bent u aan het juiste adres voor al dit soort verzekeringen.

 • Bedrijfsaansprakelijkheid
 • Beroepsaansprakelijkheid
 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Zakelijke rechtsbijstand
 • Verzuim
 • Arbodienst
 • Cyber-risk
 • Opstal en Inventaris
 • Pensioen en arbeidsongeschiktheid
 • Zorgverzekering

Wij maken voor u inzichtelijk welke risico’s voor u van toepassing zijn, adviseren u hierin en regelen de totstandkoming van de benodigde verzekeringen. Voor alle diensten zijn wij volledig onafhankelijk en kunnen we u de producten van nagenoeg elke verzekeraars en banken aanbieden.

Maar daarmee stopt het niet: we evalueren regelmatig en als er schade is kunt u een beroep op ons doen.
Wij zijn uw aanspreekpunt en nemen deze zaken voor u uit handen.

 

Secundaire arbeidsvoorwaarden en aantrekkelijk werkgeverschap

Als er geen sprake is van verplichte deelname aan een Pensioenfonds, dan kunnen we adviseren op welke wijze u invulling kunt geven aan een pensioenvoorziening voor uw medewerkers.
In dergelijke trajecten dragen wij zorg voor het advies, de totstandkoming én het beheer, zodat deze altijd up-to-date blijft.

Het is belangrijk dat uw medewerkers pensioen als secundaire arbeidsvoorwaarde op waarde weten te schatten. Daarom kunnen wij zorgen voor presentaties voor medewerkers of individuele informatie door adviesgesprekken met hen te voeren.

FISCAAL

Ook voor uw onderneming kunnen wij u van fiscaal advies voorzien en tevens fiscale werkzaamheden voor u uitvoeren.

Advies

We kunnen zorgdragen voor het begeleiden van het oprichten van een B.V., of het opstellen van een  aandeelhouders- of management overeenkomst.
Bij een eventuele overname van een onderneming begeleiden we het volledige traject.

Bij Kuipers & Claassen gaan we streven we altijd naar fiscale optimalisering. Onze fiscale adviseurs kijken op een andere manier naar cijfers dan een gemiddelde accountant.

We communiceren regelmatig en benaderen de fiscale zaken proactief, zodat u niet achteraf voor verrassingen komt te staan.
We monitoren de belastingdruk, controleren of voorlopige aanslagen nog accuraat zijn en adviseren of het verstandig is dit jaar nog te investeren in verband met investeringsaftrek. Ook kijken we welke mogelijkheden er zijn om kosten op te voeren als aftrekpost.

Werkzaamheden

Als ondernemer heeft u doorlopend te maken met administratieve taken, het opstellen van jaarrekeningen en aangiftes doen voor belastingen.

Kuipers & Claassen kan deze taken voor u uit handen nemen.

 • Inrichten van uw administratie
 • Inboeken van uw administratie
 • BTW-aangiften
 • Samenstellen jaarrekening (Eenmanszaak, VOF, BV)
 • Salarisadministratie
 • Aangiften Dividendbelasting
 • Inregelen / wijzigen Voorlopige Aanslagen (Inkomstenbelasting / Vennootschapsbelasting)
 • Aanvragen subsidies / Milieu-Investeringsaftrek
 • Aangiften Inkomstenbelasting
Synergie

Wij stemmen uw financiële en fiscale zaken optimaal op elkaar af.

Duurzaamheid

Wij streven naar een duurzame relatie. Daarbij vormen uw belangen onze drijfveer.

Maatwerk

Wij gaan verder waar anderen stoppen, zijn flexibel én denken met u mee.

Heeft u vragen met betrekking tot onze diensten? Neem dan contact met ons op.

CONTACT