Nalatenschap

Estate planning, ofwel nalatenschapsplanning, gaat verder dan enkel een testament opstellen. Samen met u maken wij uw nalatenschap inzichtelijk en zorgen we ervoor dat deze op de meest voordelige en gedegen wijze ingericht wordt.

Estate planning kan resulteren in het opstellen / wijzigen van een samenlevingsovereenkomst, partnerschapsvoorwaarden of huwelijkse voorwaarden, maar ook het opstellen / wijzigen van uw testament. Voorts kan er sprake zijn van vermogensplanning of een schenkingsplanning.

Voor de onverhoopte situatie dat u in de toekomst uw wensen bij leven niet meer zelf kunt uitspreken, doordat u wilsonbekwaam bent, kunnen wij uw wensen vastleggen in een levenstestament.

Onze estate planners bieden de volgende diensten aan:

 • In kaart brengen en toetsen nalatenschap
 • Opstellen / wijzigen samenlevingsovereenkomst, partnerschapsvoorwaarden, huwelijkse voorwaarden
 • Nalatenschapsplanning
 • Schenkingsplaning
 • Vermogensplanning
 • Advies overlijdensrisicoverzekering
 • Afhandelen nalatenschappen
 • Opstellen testament
 • Opstellen levenstestament
 • Codicil

LEVENSTESTAMENT

Een levenstestament geeft niet alleen u, maar ook de betrokkenen, zoals artsen en de familieleden zekerheid over uw wensen. Dit maakt de situatie – hoe vervelend en verdrietig ook – toch gemakkelijker voor de betrokkenen en het geeft de zekerheid dat uw wensen gekend en uitgevoerd worden.

Een normaal testament treedt in werking bij overlijden. Het levenstestament treedt in werking bij wilsonbekwaamheid. In het levenstestament worden voorkeuren en wensen vastgelegd over met name de medische verzorging, de onderneming en de dagelijkse leiding, de woning, de financiën, de benoeming van een bewindvoerder en allerlei andere praktische zaken.

TESTAMENT

Een testament is een document waarin wordt vastgelegd wat er moet gebeuren met de nalatenschap wanneer u onverhoopt komt te overlijden.

Niet altijd is de wijze waarop de wet het vermogen laat vererven in overeenstemming met de wensen. Er kan van de wet worden afgeweken door het opstellen van een testament. Dat is maatwerk; iedere situatie is immers anders. De wensen en de mogelijkheden komen in een persoonlijk gesprek aan de orde. In de loop van de tijd kunnen de wensen veranderen, omdat de persoonlijke omstandigheden veranderen. Zo willen jonge mensen met kinderen bijvoorbeeld voogdij regelen en oudere mensen wellicht hun kleinkinderen bij de erfenis betrekken.

Het is daarom verstandig om na verloop van tijd na te gaan of de opgestelde testamenten nog overeenkomen met de huidige wensen. Wanneer dat niet het geval is, kan er een aanvulling op het bestaande testament worden gemaakt of een geheel nieuw testament worden opgesteld.

Enkele voorbeelden van situaties waarin het zonder meer aan te raden is om een testament op te stellen:

 • U woont samen zonder geregistreerd partnerschap en wenst een erfenis na te laten aan de partner;
 • Bij een scheiding. Hoe wordt omgegaan met bezittingen? Het opnemen van een uitsluitselclausule of tweetrapsmaking kan er voor zorgen dat het vermogen niet bij de ex-partner terecht komt;
 • Wanneer u geld of andere bezittingen aan een niet-gezinslid wilt nalaten;
 • Wanneer u iemand wil onterven, die volgens het erfrecht wel recht heeft op de nalatenschap;
 • Het veiligstellen van het vermogen van de kinderen bij een tweede huwelijk;
 • Regelen van bedrijfsopvolging.

SCHENKINGSPLAN

Schenken, het tijdens leven vermogen overdragen aan de volgende generatie, is veelal een slimme zet. Niet alleen is het veel leuker voor de ouders om met  “de warme hand” te schenken (en zien dat de kinderen het geld goed kunnen gebruiken), het zal ook een besparing opleveren van toekomstige erfbelasting. Een goed schenkingsplan houdt rekening met de leeftijd en de draagkracht van de ouders.

Door het spreiden van schenkingen over een aantal jaren, kunnen de jaarlijkse schenkingsvrijstellingen optimaal worden benut. Ook kan door het doen van schenkingen de progressie in het tarief van de erfbelasting worden gematigd, zodat er veel minder erfbelasting verschuldigd is dan wanneer alles in één keer zou vererven.

NALATENSCHAPPEN IN KAART BRENGEN

Dat we overlijden is één ding wat zeker is. Indien het wettelijke erfrecht wordt gevolgd of wanneer er een is testament opgemaakt, is het ook duidelijk bij wie de nalatenschap terecht komt. Er resteert dan nog alleen onduidelijkheid over de bedragen die geërfd worden en hoeveel erfbelasting hiermee gepaard gaat.

Het vraagstuk en de behoefte aan cijfermatig inzicht zal spelen wanneer de klant om welke reden dan ook bewust met de nalatenschap bezig is, bijvoorbeeld doordat hij/zij een testament laat opstellen en/of wanneer het aannemelijk is dat hij/zij of een naaste binnen afzienbare tijd zal overlijden.

NALATENSCHAP AFHANDELEN (REGISTER EXECUTEUR)

Na het overlijden van een dierbare moet er, naast het verwerken van de emoties, veel geregeld worden voor het afwikkelen van de nalatenschap. Wij kunnen de afwikkeling van de nalatenschap van het begin tot het einde regelen (rekening houdend met alle juridische, administratieve, financiële en fiscale zaken).

Na het overlijden maken wij z.s.m. een inventarisatie van de nalatenschap. Verder worden instanties geïnformeerd, vorderingen en verzekeringsuitkeringen geïnd en belastingaangiften opgemaakt.

Door het inschakelen van een register executeur kunnen de nabestaanden zich focussen op alle emotionele- en praktische zaken. Wij zijn hierin onpartijdig en onafhankelijk. In combinatie met duidelijke, transparante en open communicatie voorkomen wij onnodige spanning, stress en conflicten tussen de erfgenamen.

Heeft u vragen met betrekking tot onze diensten? Neem dan contact met ons op.

CONTACT