Het belang van een ‘correcte’ voorlopige aanslag

Het belang van een ‘correcte’ voorlopige aanslag

De tijd van het jaar is weer aangebroken dat bij veel Nederlanders een voorlopige aanslag / teruggaaf inkomstenbelasting en / of vennootschapsbelasting 2024 op de deurmat valt.

Voor veel van onze klanten ligt deze in lijn met de voorgaande jaren. De Belastingdienst baseert deze namelijk op een schatting van uw inkomsten en uitgaven. Dit wil dus niet altijd zeggen dat deze voorlopige aanslag ook een juiste weerspiegeling geeft van de werkelijkheid.

Een levensgebeurtenis of bepaalde financiële ontwikkelingen kunnen van grote impact zijn op een toekomstige aanslag. Bij een levensgebeurtenis kunnen we bijvoorbeeld denken aan het overlijden van (een) ouder(s) waardoor er een erfenis wordt verkregen. Daarnaast zijn veel voorkomende financiële ontwikkelingen onder meer: de aanschaf van een woning, schenkingen, dividenduitkeringen én voor ondernemers een hogere of lagere winst ten opzichte van het afgelopen jaar dan wel de voorgaande jaren.

De belastingrente geldend vanaf 1 januari 2024 (inkomstenbelasting 7,5% en vennootschapsbelasting 10%), begint te tellen vanaf 1 juli 2025.

Er wordt géén belastingrente in rekening gebracht als uw aangifte inkomsten- of vennootschapsbelasting binnen zes maanden na afloop van het (boekjaar) is ingediend bij de Belastingdienst en deze zonder wijzigingen wordt overgenomen. Daarnaast kan de belastingrente worden beperkt of worden voorkomen door het tijdig aanvragen van een correcte voorlopige aanslag. Het is dus van belang dat wij voor 1 juli 2025 een juiste inschatting hebben kunnen maken van uw inkomsten en uw vermogen voor het jaar 2024.

Afgelopen week hebben wij onze klanten per mail benaderd om met ons contact op te nemen indien zij verwachten dat de voorlopige aanslag 2024 of zelfs nog de voorlopige aanslag 2023 niet in lijn der verwachtingen ligt. Per klant kunnen wij dan kijken wat de noodzakelijke aanpassingen zijn en maken wij een klant specifieke prijs voor deze werkzaamheden.

Wilt u meer weten over de systematiek van de belastingrente of heeft u vragen over uw voorlopige aanslag? Wij vertellen u er graag meer over.