Prinsjesdag 2021

Prinsjesdag 2021

Waar komt de naam Prinsjesdag eigenlijk vandaan? Prinsjesdag werd al in de 17e en 18e eeuw gebruikt voor de viering van de verjaardagen van de prinsen van Oranje. De eerste Prinsjesdag in de betekenis waarin wij deze nu kennen vond plaats op 2 mei 1814, ruim 207 jaar geleden.

Vandaag de dag vindt Prinsjesdag op de derde dinsdag van september plaats en op dezelfde dag worden (voor het volgende jaar) de Miljoenennota, de Rijksbegroting en het Belastingplan gepresenteerd.

Gezien het feit dat we momenteel te maken hebben met een demissionair kabinet kunnen er geen grote plannen komen. Daarnaast heeft het kabinet afgelopen 2 jaren door Corona al veel steunmaatregelen genomen. Beide zaken zorgen voor weinig sensatie op fiscaal gebied.

Ik heb 4 onderwerpen uit het Belastingplan 2022 uitgekozen waarover iets interessants te vertellen is (en die velen uit mijn netwerk aan gaan):

Vennootschapsbelasting (tarief)
De grens van de eerste schijf in de vennootschapsbelasting wordt verhoogd. De tarieven blijven gelijk. In 2022 is de grenst € 395.000,-. Deze is dit jaar (2021) € 245.000,-. De tariefopbouw zal er als volgt uit komen te zien:

  • € 0,- t/m € 395.000,- > 15%
  • Vanaf € 395.000,- > 25%

Aanpassing box 3 (helaas minimaal)
Met ingang van 1 januari 2022 stijgt het heffingsvrij vermogen in box 3 naar € 50.650,-. Dit jaar (2021) bedraagt dit € 50.000,-. De tarieven blijven ongewijzigd, de schijfgrenzen worden iets aangepast:

  • 1e schijf: € 0,- tot € 50.650,- > 1,82% forfaitair rendement
  • 2e schijf: € 50.650,- tot € 962.350,- > 4,37% forfaitair rendement
  • 3e schijf: vanaf € 962.350,- > 5,53% forfaitair rendement

De toekomst van box 3 is nog onzeker. Momenteel vindt de belastingheffing over het vermogen in box 3 plaats over een forfaitair rendement in drie vermogensschijven. De Tweede Kamer wil in plaats van het forfaitaire rendement het werkelijk behaalde rendement gaan belasten, echter lijkt dit voor de Belastingdienst nog niet mogelijk. Het is aan het nieuwe kabinet of de belastingheffing over het box 3 vermogen in de toekomst nog gaat veranderen..

Wetsvoorstel excessief lenen
Over dit wetvoorstel wordt al sinds 2018 gesproken, eind 2023 lijkt het dan echt zover te zijn. DGA’s moeten belasting betalen over bovenmatig lenen. Vanaf dat moment mag een DGA samen met zijn partner tot € 500.000,- onbelast lenen van zijn eigen BV, partners hebben dus een gezamenlijke drempel. Deze maatregel is tevens van toepassing op schulden aan verbonden personen. De financiering voor de eigen woning telt overigens niet mee (dat is gunstig).

Wat betekent dit? Over het meerdere dat geleend wordt, dient de DGA aanmerkelijkbelangheffing (box 2) te betalen. Deze heffing bedraagt op dit moment 26,9%. Het meerdere wordt dus belast als een dividenduitkering.

Fiscale bijtelling emissievrije auto’s
De korting over de bijtelling voor emissievrije auto’s wordt vastgesteld op 6% waardoor het bijtellingpercentage dus 16% wordt. De korting is dit jaar (2021) 10%. Het plan is om de geplande korting van 6% te behouden tot 2026. Het plan is daarnaast ook om de maximale catalogusprijs waarover deze lagere bijtelling geldt te verlagen naar € 35.000,- in 2022 en naar € 30.000,- voor de jaren er naar. De maximale catalogusprijs is dit jaar (2021) € 40.000,-.

In navolging op deze blog schrijf ik in oktober een blog met eindejaar tips.

Wil je meer weten over bovenstaande onderwerpen, onze onderneming of ben je geïnteresseerd in onze dienstverlening? Ik kom graag met je in contact.

Senna Hansen
senna.hansen@kuipersclaassen.nl