Belastingplan 2023

Belastingplan 2023

Zoals velen van u zullen weten heeft de Eerste Kamer op 20 december 2022 ingestemd met het Belastingplan 2023. Dit houdt in dat de wet in werking treedt nadat de Koning deze heeft goedgekeurd en de wet ook is gepubliceerd. Vooruitlopend op de goedkeuring van de Koning en de publicatie van de wet geeft het ministerie van Financiën een overzicht van de belangrijkste wijzigingen in de belastingen per 2023. Hieronder vermelden wij er een aantal die voor u van toepassing zouden kunnen zijn.

Loon- en inkomstenbelasting

Box 1

 • Het basistarief inkomstenbelasting wordt lager in 2023 (eerste schijf in box 1 gaat van 37,07% naar 36,93%);
 • Het tarief voor aftrekposten daalt in 2023 naar 36,93% (was in 2022 nog 40%). Het gaat hier onder meer om de hypotheekrenteaftrek, de ondernemersaftrek en de persoonsgebonden aftrek;
 • De middelingsregeling voor mensen met een sterk wisselend inkomen in box 1 vervalt per 1 januari 2023, het laatste tijdvak waarover gemiddeld kan worden is 2022 t/m 2024;
  Opbouw van de oudedagsreserve is met ingang van 2023 niet meer toegestaan;
 • Verhoging van de vrije ruimte in de werkkostenregeling. Voor 2023 wordt het percentage over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom 3% in plaats van 1,7% die die in 2022 van toepassing was;
 • Per 1 januari 2023 wordt de maximale onbelaste reiskostenvergoeding verhoogd van € 0,19 naar € 0,21 per kilometer.

Box 2

 • De doelmatigheidsmarge in de gebruikelijkloonregeling wordt per 2023 afgeschaft. Tot en met 2022 kon het loon op 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking gesteld worden. Door afschaffing van de doelmatigheidsmarge dient er geen 75% meer te worden verloond maar 100%.
 • Excessief lenen bij de eigen vennootschap wordt beperkt. Voor zover leningen van de eigen vennootschap meer dan € 700.000 bedragen (exclusief de eigenwoningschuld) op 31-12-2023 dient er inkomstenbelasting box 2 te worden betaald.

Box 3

 • Het heffingsvrije vermogen in box 3 wordt verhoogd naar € 57.000 per persoon (fiscale partners € 114.000);
 • Het belastingtarief over forfaitair rendement in box 3 wordt verhoogd naar 32%;
 • Voor particulieren die woningen verhuren is de leegwaarderatio niet meer van toepassing indien de jaarlijkse huurprijs tot de WOZ-waarde meer bedraagt dan 5%. Voor een pand met een WOZ-waarde van € 500.000 wil dit zeggen dat het pand voor € 500.000 opgenomen dient te worden in box 3 (in 2022 zou dit met een rendement tussen 5-6% nog € 365.000 zijn geweest). Daarnaast worden de leegwaarderatio’s ten opzichte van voorgaande jaren flink verhoogd, dit wil zeggen dat onroerend goed in privé vanaf 2023 echt een stuk zwaarder belast gaat worden dan voorheen.

Vennootschapsbelasting

 • Waar in 2022 over de eerste € 395.000 nog 15% vennootschapsbelasting betaald werd en over hetgeen daarboven 25,8% werd geheven zal dit in 2023 een stuk somberder zijn. Over de eerste € 200.000 wordt 19% vennootschapsbelasting betaald en over hetgeen daarboven blijft het percentage 25,8% dat wordt geheven.

Overig

 • Vanaf 1 januari 2023 wordt het bedrag dat belastingvrij geschonken mag worden voor een eigen woning verlaagd naar € 28.947. In 2024 vervalt de gehele vrijstelling.