Arbeidsongeschiktheids verzekering

Arbeidsongeschiktheids verzekering

Bijna iedereen kent ‘m wel, de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Een verzekering voor (zelfstandige) ondernemers die de verzekerde voorziet in een periodieke uitkering bij ziekte, ongeval of invaliditeit. Met een Arbeidsongeschiktheidsverzekering zorgt u goed voor u zelf, uw bedrijf en bent u verzekerd van een inkomen.

Als (zelfstandig) ondernemer bent u altijd in beweging. Het werk gaat door en u dus ook. Als u door ziekte of een ongeval arbeidsongeschikt raakt, wilt u er financieel niet op achteruit gaan. Voor de korte termijn zal er wellicht een waarnemer aangesteld en betaald moeten worden en op langere termijn zal er de behoefte zijn aan een bestedingsniveau voor het betalen van de vaste lasten. Er is geen financieel vangnet vanuit de overheid als u als (zelfstandig) ondernemer arbeidsongeschikt raakt. Door diverse kenmerken is de verzekering goed af te stemmen op uw privé situatie en wensen.

De hoogte van de premie die u voor uw verzekering betaalt, is afhankelijk van verschillende factoren. Bijvoorbeeld van de keuzes die u maakt bij het afsluiten van de verzekering. Kiest u voor een hoger verzekerd bedrag en/of een langere maximale uitkeringsduur, dan is de premie hoger dan als u kiest voor een lager verzekerd bedrag of kortere uitkeringsduur. Uw keuzes hebben natuurlijk ook invloed op de dekking van uw verzekering en dus op de uitkering die u ontvangt als u arbeidsongeschikt bent.

Dus bent u (zelfstandig) ondernemer en nog niet voorzien van een arbeidsongeschiktheidsverzekering, dan kunnen wij u hierover kosteloos informeren door middel van een telefonische intake. Na deze intake besluit u of u ons advies en bemiddeling op prijs stelt. Wij begeleiden u bij voorkeur gedurende het gehele proces.

  • Flexibele AOV-verzekering met scherpe prijs/kwaliteit verhouding
  • Extra aanvullende verzekering is mogelijk
  • Een uitkering als u arbeidsongeschikt bent
  • Premie is fiscaal aftrekbaar

Optierecht
Veel van onze cliënten hebben de arbeidsongeschiktheidsverzekering ondergebracht bij Movir. Deze verzekeraar biedt alle verzekerden de mogelijkheid om per kalenderjaar het verzekerd bedrag met maximaal 10% te verhogen (‘optierecht’) zonder dat daarvoor medische waarborgen overlegd hoeven te worden. Mocht u geen bericht hebben ontvangen, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Heeft u uw arbeidsongeschiktheidsverzekering bij een andere verzekeraar afgesloten maar wilt u ook weten of zij het optierecht aanbieden, dan kunnen wij altijd voor u informeren naar de mogelijkheden.