Schenking op papier

Schenking op papier

 

Je hebt er misschien al wel eens over gehoord, maar wat houdt een schenking op papier nu precies in? In dit blog vertellen wij daar graag wat meer over.

Wat houdt een schenking op papier in?
Officieel gaat het om een schenking onder schuldigerkenning, waarbij je een bedrag op papier schenkt en het vervolgens direct terug leent van degene aan wie je het schenkt. Je erkend de schenking dus schuldig te zijn. Het is een vorm van schenken die vaak gebruikt wordt voor het overdragen van vermogen van de ouders op de kinderen.

Om een schenking op papier goed te regelen moet je aan een aantal voorwaarden voldoende:

  • De schenkingen moet via een notariële akte worden vastgelegd.
  • Jaarlijks moet je een rente vergoeden, gelijk aan 6% van het geschonken bedrag.

Wat kan je überhaupt schenken?
De wet biedt in eerste instantie al ruimte om jaarlijks of eenmalig een bedrag aan je kinderen te schenken. Ieder jaar gaat dit om een bedrag van € 6.035 per kind, of éénmalig een bedrag van € 28.947 wanneer je kind tussen de 18 en 40 jaar is. Voor een dure studie mag je dit bedrag zelfs nog verhogen naar € 60.298. Voldoende mogelijkheden zou je zeggen om belastingvrij geld over te maken naar de kinderen. Dus wat is nu dan het nu van een aanvullende schenkingen op papier?

Besparing van de erfbelasting
De erf belasting staat vaak hoog in de lijstjes van belastingen waar men de meeste weerstand bij voelt. Het vermogen van degene die overledene is, is tenslotte opgebouwd nadat diegene zijn hele leven al inkomsten- en veelal ook vermogensbelasting heeft afgedragen. Dus waarom dan nog een keer belasten? Het kan inderdaad onrechtvaardig voelen, maar gelukkig biedt een schenking op papier de mogelijkheid om deze pijn wat te verzachten. Dit laat zich het beste uitleggen met een voorbeeld:

Een man en vrouw die nu allebei 70 zijn en over 10 jaar op dezelfde dag komen te overlijden. De nalatenschap gaat om een hypotheekvrije woning van € 500.000 en een saldo op de bankrekening van € 250.000. De vraag is nu wat voor impact een schenking op papier aan de 3 kinderen kan hebben?

Als we kijken naar de totaal te betalen belasting zonder schenking op papier komt dit neer op € 29.260 per kind. Wanneer er wel een schenking op papier had plaats gevonden zou in eerste instantie al € 180.000 belastingvrij overgedragen kunnen zijn aan de kinderen. Dit is 10 jaar lang 6% rente over een totale vordering van € 300.000. Daarnaast verlaagd de schenking op papier ook de nalatenschap van de ouders, ze zijn dit bedrag tenslotte schuldig aan de kinderen en ze hebben hier bij de schenking op papier al 10% over betaald. Dit levert een voordeel op omdat zonder schenking op papier dit deel van de nalatenschap tegen het hogere tarief van 20% belast zou zijn geweest. De totaal te betalen belasting komt in dit voorbeeld uit op € 17.819 per kind. Een verschil van € 11.441 en dus in totaal dus ruimt € 34.000 minder belasting!

Planning is essentieel
Wie een beetje handig omgaat met het overdragen van zijn vermogen aan zijn (klein) kinderen kan dus aanzienlijke bedragen aan erfbelasting besparen. Voor de schenking op papier is een financieel plan wel essentieel. Mocht je in de toekomst namelijk niet meer de rentebetalingen kunnen voldoen dan kan je geconfronteerd worden met een hogere aanslag dan waar je in eerste instantie vanuit was gegaan.

Ook de nieuwe regels voor de vermogensbelasting in box 3 kunnen een nadelig effect hebben op de schenking op papier, iedere situatie is hierbij uniek. Een persoonlijk financieel plan kan zorgen voor de gewenste inzichten. Wil je hier mee over weten, neem dan gerust eens contact met ons op. Wij helpen u dan graag verder.

Marco Vonk – Senior Hypotheek Adviseur / Certified Financial Planner (CFP)