Privé verzekeringen

Zakelijk is alles al geregeld, maar hoe zit het privé? Om uw dienstverlening te completeren kunt u bij Kuipers & Claassen ook uw arbeidsongeschiktheidsverzekering en uw overlijdensrisicoverzekering(en) onderbrengen.

Één aanspreekpunt voor al uw fiscale en financiële zaken: de genoemde verzekeringen zijn hier een logisch onderdeel van.

PRIVÉ VERZEKERINGEN

Als onderdeel van onze dienstverlening voor verzekeringen inventariseren we periodiek of uw verzekeringen nog aansluiten op dekking, prijs-kwaliteitverhouding, financiële positie en wensen. Naast de voorwaarden, kijken we ook naar ervaringen met verzekeraars waar het gaat om schadebeleid.

Verzekeringen zien wij niet als prijs producten. Wij kijken voornamelijk naar voorwaarden en ervaringen. Deze spelen een belangrijke rol bij onze advisering.

We zijn onafhankelijk adviseur dus bijna alle mogelijke verzekeringsmaatschappijen kunnen wij u aanbieden.

De privéverzekeringen die wij voor u kunnen afsluiten:

 • Overlijdensrisicoverzekering
 • Arbeidsongeschiktheid

Om tot een passende voorziening te komen doorlopen we in een telefonisch of persoonlijk gesprek samen met u onder andere de volgende stappen:

Inventarisatiefase

 1. We wisselen van gedachten met u over de volgende onderwerpen:
  • Het begrip ‘verzekering’;
  • De eventuele criteria van een verzekering;
  • De duur van de verzekering;
  • De sociale en fiscale wetgeving; en
  • Eventueel bestaande dekkingen.
 1. We bespreken uw doelstellingen, waarbij aan de orde komt:
  • Welke uitgaven en inkomsten gedekt moeten worden;
  • Welk risico u wenst af te dekken en welk risico u zelf kunt dragen;
  • Uw bereidheid om in te teren op aanwezige reserves;
  • De gewenste uitkeringsduur, waardevastheid van de verzekerde bedragen en van de
  • uitkering en (eventueel) uw voorkeuren voor verzekeraars.
  • Het inventarisatiegesprek is kosteloos. Het inventarisatiegesprek voor de overlijdensrisicoverzekering kan ook verweven zijn in een allround adviesgesprek.

Adviesfase

 1. We inventariseren uw financiële positie aan de hand van:
  • Uw (gezamenlijke) inkomenspositie (verleden, heden en toekomst);
  • Uw vermogenspositie (bezittingen / schulden);
  • Uw uitgaven, waaronder vanzelfsprekend uw woonlasten;
  • Uw persoonlijke situatie (kinderen, gezondheid, conjunctuur e.d.) en
  • Bestaande voorzieningen.

Het doorlopen van deze 3 stappen voorziet ons van veel informatie over uw financiële positie, uw kennis en ervaring met het product, uw doelstellingen, de risico’s die u loopt en in hoeverre u bereid bent deze risico’s zelf te dragen of deze – afhankelijk van de hoogte van de verzekeringspremie – in een verzekering wenst af te dekken. Deze informatie analyseren we, waarna we u voorzien van een advies. Ons advies ontvangt u schriftelijk (per mail), waarin wij ook enkele verzekeringsoplossingen aandragen. Hierbij worden meerdere partijen meegenomen en vergelijken wij de voorwaarden van de verschillende producten.

Dit advies zal vervolgens door ons met u besproken worden. Daarna bemiddelen wij ook in het tot stand komen van de gewenste verzekering.

 

Voor wat betreft uw schadeverzekeringen, zoals uw opstalverzekering of uw autoverzekering, kunnen wij u doorverwijzen naar partijen die samenwerken met een groot aantal verzekeraars en een goede vergelijking voor u kunnen maken op basis van prijs en kwaliteit.

Synergie

Wij stemmen uw financiële en fiscale zaken optimaal op elkaar af.

Duurzaamheid

Wij streven naar een duurzame relatie. Daarbij vormen uw belangen onze drijfveer.

Maatwerk

Wij gaan verder waar anderen stoppen, zijn flexibel én denken met u mee.

Heeft u vragen met betrekking tot onze diensten? Neem dan contact met ons op.

CONTACT