Financieel advies

FINANCIEEL ADVIES

Financieel advies begint met het inzichtelijk maken van de huidige financiële positie. Daarbij spelen diverse zaken een rol: uw inkomsten, uw uitgaven, uw vermogenspositie en hoe uw inkomsten zich verhouden tot uw uitgaven.

Wanneer wilt u stoppen met werken en welk bestedingsniveau is dan wenselijk, wat als de kinderen nog gaan studeren of u een tweede woning wilt kopen? Samen met u kijken we naar dergelijke toekomstwensen en op welke wijze deze wensen financieel gerealiseerd kunnen worden.

Bij vermogensplanning gaan we verder dan het beheren van uw vermogen. We kijken hoe, waarom en wanneer uw vermogen wordt geïnvesteerd en laten de fiscale en civielrechtelijke facetten hierbij meewegen. Ook wordt er rekening gehouden met de economische conjunctuur en eventuele wijzigingen in uw inkomen als gevolg van arbeidsongeschiktheid of overlijden.

Naast uw kapitaal worden de overige vermogensbestanddelen zoals uw onderneming, woning en aandelenportefeuille(s) meegenomen om een totaalbeeld te creëren. Hiermee zorgen we dat u in iedere levensfase in financieel inzicht heeft, omdat dat rust geeft.

Synergie

Wij stemmen uw financiële en fiscale zaken optimaal op elkaar af.

Duurzaamheid

Wij streven naar een duurzame relatie. Daarbij vormen uw belangen onze drijfveer.

Maatwerk

Wij gaan verder waar anderen stoppen, zijn flexibel én denken met u mee.

Heeft u vragen met betrekking tot onze diensten? Neem dan contact met ons op.

CONTACT